CloudVPS SSD

Phù hợp cho web hosting, mobile app và phần mềm

CPU
150.000
/1 Core
RAM
80.000
/1 GB
SSD
60.000
/10 GB
IP public
80.000
/ 1 IP
Bandwidth
Unlimited

Tổng cộng 0 VNĐ

Ghi chú (*) Thông số ước lượng: (**) Không áp dụng từng phần đối với gói dịch vụ CSB- 1011. (**) Dịch vụ EXA Backup sao lưu và khôi phục dữ liệu đảm bảo an toàn dữ liệu đối với tài liệu, máy tính, máy chủ. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Thông tin khách hàng